You are here

Picture of Людмила Сергіївна Данилюк
Іспити!!!!
by Людмила Сергіївна Данилюк - Tuesday, 31 January 2017, 11:00 AM
 

Облік і аудит!
14.02.17, 14.30 год. - економічна теорія для бакалаврів і комплексний іспит для спеціалістів.
21.02.17, 14.30 год. - комплексний іспит для бакалаврів і захист дипломної роботи для спеціалістів.
Для: Картак В.В., Височан І.Б., Яценко В.Б..

Маркетинг!
16.02.17, 14.30 год. - економічна теорія.
23.02.17, 14.30 год. - комплексний іспит.
Для: Ковиліна К.О., Стешенко О.Б., Моногаров А.Г..

Управління бізнесом!
14.02.17, 13.00 год. - комплексний іспит.
21.02.17, 11.30 год. - захист дипломної роботи.
Для: Шевчук І.В., Мадюдя О.В..

Психологи!
16.02.17, 14.30 год. - комплексний іспит.
21.02.17, 14.30 год. - захист дипломної роботи.
Для: Лозова Н.С., Пащенко І.Ю., Осадча А.О..

Управління персоналом!
15.02.17, 10.00 год. - комплексний екзамен.
22.02.17, 14.30 год. - захист дипломної роботи.
Для: Горобей О.М., Попова А.М., Харченко А.М..

Фінанси і кредит!

17.02.17, 14.30 год. - економічна теорія для бакалаврів і комплексний іспит для спеціалістів, магістрів.
24.02.17, 13.00 год. - комплексний іспит для бакалаврів і захист дипломної роботи для спеціалістів і магістрів.
Для: Чирва Л.П., Бутько Н.В., Кибальник Н.І..

Явка перед іспитом в деканат - обов'язкова!

You are not logged in. (Login)