You are here

Витоки та умови розвитку дистанційного навчання

Заочне навчання виникло більше ста років назад. Першими у цій справі були англійці, що засиляли віддалені колонії Британської корони. Потім зручності освіти на відстані (по переписці) оцінили мешканці провінційних містечок, віддалених від великих освітніх центрів. У Радянському Союзі заочне навчання охоплювало широке коло працівників, що паралельно з роботою вчились на бухгалтерів, економістів, інженерів, тощо.

Сьогодні все інакше. В усьому світі звичний радянський варіант навчання – з приїздом на сесії та пересилкою контрольних робіт поштою не існує. Студенти дистанційних програм отримують навчальні матеріали за допомогою Інтернет, беруть участь у вебінарах та відео конференціях.

Фактично, дистанційна освіта (distance learning) є найбільш адекватною відповіддю на той виклик, який кидає нам сучасне життя. За останні півстоліття час наче згустився: кожен день приносить все нові відкриття, у деяких галузях прикладних природно-наукових дисциплін близько 80 % всіх накопичених людством знань отримано в останні 25-30 років. Не дивно, що класична академічна наука на встигає швидким прогресом. Одночасно, конкуренція на ринку праці посилюється, знайомство із останніми концепціями та досягненнями наукової думки для різних категорій професіоналів життєво важливим завданням. Все частіше ми чуємо про те, що навчання доцільно розглядати як постійний процес, що супроводжує людину на всьому її кар’єрному шляху, а не як процес, що завершився багато років тому отриманням диплому.

Ви прагнете пізнання нового, готові до пошуку та змін, але життя банально коректує ваші мрії. Як подолати перешкоди, що, начеб то є нездоланними – робота, фінансові умови, родина, тощо? Як людині, що обтяжена щоденними турботами, все-таки отримати необхідну освіту?

Відповідь проста – це можна зробити за допомогою дистанційного навчання (ДН).

Згідно статистиці дистанційного навчання за кордоном, більшість студентів ДН – це люди, які вже мають певний професійний досвід і хочуть його поглибити без відриву від виробництва. Але останнім часом, із розвитком технологій дистанційного навчання, не лише друга, а й перша освіта за допомогою Інтернет стає доступною і все більш популярною.

Випускники шкіл, батьки, бізнесмени, зрештою, всі зайняті люди розуміють, що ДН – це ефективний шлях до знань, що дозволяє гармонійно поєднувати навчання із активним професійним життям. Люди, яким за станом здоров’я важко навчатись очно, також вважають, що ДН – чи не єдиний зручний шлях до освіти, що їх цікавить.

Отже, що ж таке дистанційна освіта?

Характерні риси дистанційної освіти

Дистанційне навчання від традиційних форм відрізняють наступні риси:

Гнучкість. Можливість займатись у зручний для себе час, у зручному місці і темпі (цілодобовий доступ до навчальних матеріалів, тестів, завдань, що розміщені в системі ДН). Нерегламентований відрізок часу для засвоєння дисципліни в межах навчального семестру.

Модульність. Можливість з набору навчальних курсів – модулів формувати навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим потребам.

Паралельність. Паралельне з професійною діяльністю навчання, можливість навчання на двох спеціальностях/рівнях.

Охоплення. Одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації (електронним бібліотекам, банкам даних, навчальним матеріалам в системі ДН, тощо) великої кількості студентів. Спілкування через форуми, чати, викладачів та студентів (у т. ч. з різних регіонів).

Технологічність. Використання в освітньому процесі останніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий інформаційний простір.

Соціальна рівність. Рівні можливості отриманні освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я, матеріальної забезпеченості студента (оскільки, в більшості випадків, освіта у дистанційному режимі дешевша за традиційну).

Інтернаціональність. Експорт та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

Нова роль викладача. ДО розширює та оновлює роль викладача, який має координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати курси, що викладаються, підвищувати творчу активність і кваліфікацію у відповідності до нововведень та інновацій у навчальному процесі.

Позитивний вплив здійснює ДО і на студента, підвищуючи його творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до нових знань, розвиваючи культуру спілкування та вміння використовувати інформаційні ресурси, самостійно приймати відповідальні рішення.


Last modified: Thursday, 2 March 2017, 10:18 AM
You are not logged in. (Login)