Що таке дистанційне навчання

Ви прагнете пізнання нового, готові до пошуку та змін, але життя банально коректує ваші мрії. Як подолати перешкоди, що, начеб то є нездоланними – робота, фінансові умови, родина, тощо? Як людині, що обтяжена щоденними турботами, все-таки отримати необхідну освіту?

Відповідь проста – це можна зробити за допомогою дистанційного навчання (ДН).

Згідно статистиці дистанційного навчання за кордоном, більшість студентів ДН – це люди, які вже мають певний професійний досвід і хочуть його поглибити без відриву від виробництва. Але останнім часом, із розвитком технологій дистанційного навчання, не лише друга, а й перша освіта за допомогою Інтернет стає доступною і все більш популярною.

Випускники шкіл, батьки, бізнесмени, зрештою, всі зайняті люди розуміють, що ДН – це ефективний шлях до знань, що дозволяє гармонійно поєднувати навчання із активним професійним життям. Люди, яким за станом здоров’я важко навчатись очно, також вважають, що ДН – чи не єдиний зручний шлях до освіти, що їх цікавить.

Отже, що ж таке дистанційна освіта?

Характерні риси дистанційної освіти

Дистанційне навчання від традиційних форм відрізняють наступні риси:

Гнучкість. Можливість займатись у зручний для себе час, у зручному місці і темпі (цілодобовий доступ до навчальних матеріалів, тестів, завдань, що розміщені в системі ДН). Нерегламентований відрізок часу для засвоєння дисципліни в межах навчального семестру.

Модульність. Можливість з набору навчальних курсів – модулів формувати навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим потребам.

Паралельність. Паралельне з професійною діяльністю навчання, можливість навчання на двох спеціальностях/рівнях.

Охоплення. Одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації (електронним бібліотекам, банкам даних, навчальним матеріалам в системі ДН, тощо) великої кількості студентів. Спілкування через форуми, чати, викладачів та студентів (у т. ч. з різних регіонів).

Технологічність. Використання в освітньому процесі останніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий інформаційний простір.

Соціальна рівність. Рівні можливості отримання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я, матеріальної забезпеченості студента (оскільки, в більшості випадків, освіта у дистанційному режимі дешевша за традиційну).

Інтернаціональність. Експорт та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

Нова роль викладача. ДН розширює та оновлює роль викладача, який має координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати курси, що викладаються, підвищувати творчу активність і кваліфікацію у відповідності до нововведень та інновацій у навчальному процесі.

Позитивний вплив здійснює ДН і на студента, підвищуючи його творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до нових знань, розвиваючи культуру спілкування та вміння використовувати інформаційні ресурси, самостійно приймати відповідальні рішення.

Інститут дистанційного навчання  здійснює підготовку  за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр (термін навчання - 4,6р.) на базі повної загальної середньої освіти. 
 • Бакалавр (термін навчання - 3,6р.) -  на базі диплому молодшого спеціаліста  неспорідненого напряму.
 • Бакалавр (термін навчання - 2,6р.) -  на базі диплому молодшого спеціаліста   відповідного напряму.
 • Магістр – термін навчання - 1,6 р. – на базі диплому бакалавра, спеціаліста відповідного напряму).
 • Магістр – термін навчання - 2,0 р. – на базі диплому бакалавра, спеціаліста неспоріднених напрямів.

За спеціальностями:

 • Менеджмент (Економіка та управління бізнесом)
 • Економіка (Економіка та управління персоналом)
 • Облік і оподаткування (Облік, аналіз і аудит)
 • Маркетинг (Міжнародний маркетинг та реклама)
 • Фінанси, банківська справа та страхування (Фінансовий менеджмент)
 • Психологія (Практична психологія)
 • Право (Цивільне право та право інтелектуальної власності)

 

 


Остання зміна: середа 21 червня 2017 2:10