Інформація

Новітні інформаційні технології – передумова якісної освітньої діяльності

Одним з пріоритетних напрямів в галузі освіти є розвиток технологічних інновацій. Телекомунікації сприяють розширенню освітнього простору, його глобалізації, наданню освітніх послуг незалежно від територіальних і національних кордонів. У свою чергу, технологічні інновації сприяють розвитку неформальної освіти, тобто наданню освітніх послуг соціальними інститутами, для яких освіта не є головною метою (підприємства, музеї тощо).

ph1ph2

Ця нова модель освіти згодом отримала назву відкритої. Основою розвитку цієї системи був і залишається один із головних принципів демократичного суспільства – вільний розвиток особистості. Відкрита освіта характеризується насамперед, свободою вибору місця і відкрите планування навчання; свободою вибору часу і темпу навчання, можливістю доступу до всіх рівнів освіти, рух джерела знань до людини.

Одним з найперспективнішим шляхів реалізації ідей відкритої освіти є впровадження системи дистанційного навчання з використанням інтернет-технологій. Воно являє собою комплекс освітніх послуг, що надаються широким колам населення в країні та за кордоном за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, що ґрунтується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок та ін.). Надаючи можливість отримувати освіту на робочому місці, в домашніх умовах або навчальному центрі без відриву від виробництва, нові технології значно розширюють доступ до освіти, сприяють досягненню рівності цього доступу незалежно від місця проживання і того, чи може людина відмовитись від праці на період навчання. Саме система інноваційної освіти надає "другий шанс" отримати освіту тим, хто в силу комплексу причин змушені були б відмовитись від подальшого навчання. Характерною рисою дистанційної освіти є можливість отримувати необхідні знання, користуючись розвинутими інформаційними ресурсами, що надаються сучасними інформаційними технологіями: базами даних і знань, комп'ютерними, в тому числі мультимедіа, навчальними й контролюючими системами, відео- й аудіо-записами, електронними бібліотеками, що разом із традиційними підручниками та посібниками створюють унікальне середовище навчання, доступне широкій аудиторії. Тому істотною перевагою дистанційного навчання є ефективне використання навчальних площ, технічних та транспортних засобів, концентроване та уніфіковане представлення навчальної інформації і мультидоступ до неї, що дозволяє знизити витрати на підготовку фахівців. При цьому знімається проблема нестачі кадрів, оскільки вдало створений навчальний курс може легко транслюватися в інтерактивному режимі на всіх учасників навчання. Ефективність освіти на базі новітніх технологій значно перевищує ефективність традиційної освіти, і цим зумовлено той факт, що 3 жовтня 2005 року у складі Міжрегіональної Академії управління персоналом розпочав роботу Телеуніверситет, діяльність якого передбачає організацію навчального процесу саме із використанням дистанційних освітніх технологій та трансляцію в режимі відеоконференції навчальних, виховних та інших заходів на регіональні структури Академії за допомогою супутникового зв’язку. Ці послуги представлені на базі найостаннішої моделі супутникового терміналу DirecWay 7000, що має важливі переваги для створення розгалуженої телекомунікаційної мережі. За її допомогою стає можливим швидкісне формування сітьової інфраструктури, яка охоплює велику територію і не залежить від наявності або стану наземних каналів зв’язку. По друге, використання сучасних технологій доступу до ресурсу супутникових ретрансляторів і можливість доставки інформації практично необмеженій кількості споживачів одночасно значно знижує витрати на експлуатацію мережі. До складу мультимедійних послуг входять телефонія, відеоконференція, інтернет, дистанційне навчання, огляд відео на запит в режимі „on-line”, тощо.

ph4ph5ph6

Виходячи з окреслених можливостей, основними завданнями Телеуніверситету є впровадження системи дистанційного навчання з використанням інтернет- технологій, вивчення потреб освітнього ринку та організація набору студентів за спеціальностями МАУП на навчання із використання дистанційних освітніх технологій; координація діяльності навчальних та структурних підрозділів МАУП у сфері розвитку освіти із використанням дистанційних освітніх технологій, організація та здійснення підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу Телеуніверситету з метою підтримки дистанційних освітніх технологій, організація та участь у проведенні конференцій, наукових та методичних семінарів для науково- педагогічного складу відповідно до плану проведення наукових заходів, проведення інформаційно-аналітичних, культурно-просвітницьких заходів, курсів підвищення кваліфікації.

На сьогоднішній день понад 1500 студентів успішно навчаються на факультеті дистанційного навчання за спеціальностями „Менеджмент організацій”, „Управління трудовими ресурсами”, „Фінансовий менеджмент”, „Міжнародний маркетинг та реклама”, „Практична психологія”, „Облік і аудит”. Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі-тьютори, які готують навчально-методичні матеріали (конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, бази даних, тестові завдання тощо) з усіх дисциплін в електронному вигляді, проводять всі види навчальної роботи та здійснюють форми контролю, передбачені навчальним планом, за допомогою електронних засобів зв’язку.


Остання зміна: п'ятниця 14 жовтня 2022 3:20